Nye tiltag og strategier styrker Jammerbugt Kommunes økonomi, byudvikling og grøn energi

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Jammerbugt Kommunes seneste udviklinger inkluderer økonomi, nye principper for byudvikling, en erhvervs- og vækststrategi samt planer for grøn energi

Jammerbugt Kommunes regnskab for 2023 har netop modtaget godkendelse fra den eksterne revisor BDO. Revisorerne havde ingen forbehold eller bemærkninger, hvilket vidner om et solidt økonomisk fundament. Kommunen kunne fremvise et driftsoverskud på cirka 71 millioner kroner, mens nettoanlægsudgifterne var på cirka 50 millioner kroner og nettoafdragene beløb sig til omkring 48 millioner kroner. Trækket på likviditeten var 13 millioner kroner, hvilket betyder, at likviditeten er cirka 76 millioner kroner bedre end det korrigerede budget.

Principperne for udviklingen i Fjerritslev har også fundet deres godkendelse. Kommunen har modtaget projektforslag fra Granly Tømrer- og Snedkerforretning A/S og Fjerritslev Boligforening. Projektet omfatter både erhvervs- og boligarealer på grunden, hvor Fjerritslev Kro er placeret. Midtbyplanen for Fjerritslev er vedtaget med en vision om en stærk handelsby og en oplevelsesrig bymidte. Projektdetaljerne inkluderer etagebyggeri med butiks- og servicefunktioner i stueetagen samt både almene og private boliger. Der er lagt stor vægt på detaljerne omkring byggeriets højde, antal etager, materialevalg og parkeringspladser.

Jammerbugt Kommunes erhvervs- og vækststrategi for 2024-2027 er også blevet offentliggjort. Strategien indebærer seks indsatsområder: at understøtte erhvervslivets potentialer, grøn omstilling og bæredygtighed, data og digitalisering, iværksætteri, turisme og centerbyer samt kvalificeret arbejdskraft. Derudover indgår CO2Vision, som er et konkret initiativ i Jammerbugt, i strategien.

På den grønne front har Jammerbugt Kommune vedtaget lokalplaner for både solcelleanlæg og biogasanlæg. Solcelleanlægget ved Kaasholm har potentiale til at producere energi til mellem 50.000 og 71.000 husstande. Der vil være en offentlig høring i otte uger, hvor projektet kan justeres baseret på høringssvar. Biogasanlægget, som planlægges syd for Øslev, vil behandle biomasse som husdyrgødning, landbrugsafgrøder og industrielle restprodukter. Også for biogasanlægget vil der være en offentlig høring i otte uger.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/nyt-fra-kommunalbestyrelsen-juni-2024/

Kilde: Jammerbugt Kommune