Jammerbugt Kommune støtter lokal events med 100.000 kr. i 2024

Foto: Jammerbugt kommune.
dato

Budgettet for 2024 giver grønt lys til lokale events i Jammerbugt Kommune med væsentlig økonomisk støtte

I 2024 har Jammerbugt Kommune afsat et budget på 100.000 kr. med formålet at støtte forskellige events. Denne finansielle støtte blev bevilget på økonomiudvalgsmødet onsdag d. 17. april, hvor der blev givet støtte til 7 ud af de 14 ansøgninger, som samlet set havde ansøgt om 270.220 kr.

De specifikke events, der modtog støtte, inkluderer et bredt spektrum af aktiviteter såsom "Trav på stranden" arrangeret af Aalborg Hesteejerforening den 16. juni og Thorupstrand Kutterfestival den 7. september, begge modtog 20.000 kr. i støtte. DM i Orienteringsløb i Vester Thorup Klitplantage blev også begunstiget med 15.000 kr. for arrangementet den 14. og 15. september, mens arrangementer som Wrestling i Thorup Klim Hallen og Jammerbugt Garnfestival fik henholdsvis 5.000 kr. hver. Mest bemærkelsesværdigt modtog Jammerbugt Traktortræk, et arrangement der forventer 2000 gæster, 30.000 kr. i støtte.

Kriterierne for at modtage støtte var blandt andet baseret på eventets potentiale for at generere afkast til lokale virksomheder, tilstedeværelsen af finansiering fra eksterne midler, eventets udviklingspotentiale samt den økonomiske risiko for arrangørerne.

Borgmester Mogens Christen Gade understregede, at tildelingen af eventmidlerne både er en anerkendelse og en støtte til de kræfter, der arbejder for at skabe aktivitet og trivsel i Jammerbugt Kommune. Midlerne er ment til at tiltrække gæster til området, øge trivslen blandt de lokale og styrke indtjeningen for de lokale erhvervsdrivende.

For de interesserede i den finansielle beslutningsproces bag tildelingen af midlerne, henvises der til referatet fra økonomiudvalgsmødet d. 17. april for en nærmere indblik i overvejelser og beslutninger.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/uddeling-af-midler-fra-eventpuljen/

Kilde: Jammerbugt Kommune