Fra grafiker til SOSU-medarbejder: Didde Grevelund finder ny mening i at hjælpe andre

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Didde Grevelund skifter karriere fra grafisk arbejde til SOSU-medarbejder i lyset af personlig motivation og nye muligheder i Jammerbugt Kommune

Efter at have arbejdet i 24 år som litograf og grafiker, fandt Didde Grevelund en ny karrierevej som SOSU-medarbejder. Et jobskifte, der blev udløst efter en periode med arbejdsløshed under corona-krisen, hvor Grevelund begyndte at reflektere over ønsket om at arbejde med mennesker og gøre en reel forskel i andres liv.

Grevelunds motivation for skiftet skyldtes en følelse af mangel på motivation i det grafiske arbejde, hvilket førte hende til at påbegynde SOSU-assistentuddannelsen. Hun er nu tilknyttet næstsidste semester på uddannelsen og har gennemført praktikforløb i hjemmeplejen, på et demens-psykiatrisk afsnit og en hjerteafdeling, hvilket har styrket hendes ønske om at fortsætte denne karrierevej.

Arbejdet som SOSU-medarbejder, ifølge Grevelund, har vist sig at være både udfordrende og ekstremt meningsfuldt. Indledende bekymringer for arbejdets natur blev hurtigt gjort til skamme, da hun oplevede, hvor stor en forskel hun kunne gøre for mennesker i forskellige livssituationer.

Ud over personlig tilfredsstillelse med karriereskiftet fremhæves flere fordele ved SOSU-uddannelsen og arbejdet fra både Didde Grevelund og uddannelseslederne. Blandt fordelene er en 10 % reduktion i uddannelsestiden samt voksenlærlingeløn i praktikperioderne for ældre studerende, og den positive påvirkning, som livserfaring og dannelse kan have på arbejdet. Både Grevelund og uddannelseslederne har været positivt overraskede over uddannelsens indhold og de mange facetter ved arbejdsområdet.

Didde Grevelunds karriereskifte falder sammen med et gunstigt tidspunkt i Jammerbugt Kommune, hvor efterspørgslen på SOSU-hjælpere og -assistenter er høj. Dette giver gode muligheder for at finde både praktikpladser og beskæftigelse inden for faget, hvilket lover godt for alle nuværende og fremtidige SOSU-studerende i kommunen.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/sosu-faget-blev-starten-pa-et-nyt-og-meningsfuldt-arbejdsliv/

Kilde: Jammerbugt Kommune