Karriereevent i Jammerbugt hjælper ledige akademikere i job

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Jammerbugt Kommune afholdte karriereevent for ledige med videregående uddannelser

Mandag formiddag d. 17. juni blev der i Sport og Kulturcenter Brovst afholdt et stort karriereevent under navnet "Kickstart din karriere". Arrangementet var planlagt og afholdt af Jammerbugt Kommune med det formål at hjælpe ledige med en videregående uddannelse ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Eventet bød på en række forskellige indslag og taler, heriblandt tips og gode råd til jobsøgning fra HR-chef Helle Liske. Hanne Søe-Christensen gav en introduktion til Vækstpilotordningen, og deltagerne kunne høre personlige karriere-historier, blandt andet fra Signe Birkholm. Arrangementet gav derudover også et indblik i jobåbninger hos virksomhederne Eurofins og Migatronic.

Deltagerne ved arrangementet fik mulighed for at netværke, få input og skabe nye kontakter samt snakke med medarbejdere fra kommunens vækstafdeling. Cirka 50 ledige med videregående uddannelser deltog i eventet, hvor der var en god stemning og en stor lyst til at snakke på kryds og tværs.

Arrangementet blev positivt modtaget af både jobcenteret og vækstafdelingen. Eventet havde et konferencepræg med det formål at inspirere og opmuntre deltagerne i deres jobsøgning.

Eventet var en del af initiativet "Vækst via Viden", som blev startet i 2016. Initiativet har til formål at hjælpe ledige med videregående uddannelser i job og samtidig hjælpe virksomheder med at få øje på potentialet i højtuddannet arbejdskraft. Fra 2024 vil "Vækst via Viden" være indført som en fast indsats af KKR Nordjylland.

Resultaterne fra 2020-2023 viser, at der blev skabt 114 match i Jammerbugt Kommune, hvilket overgik måltallet med 65%. Mål for 2024 er at skabe 45 match, og fra 2016-2023 er der i alt skabt 2800 match i de nordjyske kommuner. De brancher, der har set flest match, er kommunikation, procesplanlægning og salg/markedsføring.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/karriereeventet-kickstart-din-karriere/

Kilde: Jammerbugt Kommune