Jammerbugt Kommune slutter 2023 med stærkt regnskab og annoncerer spændende nye initiativer

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Jammerbugt Kommune fremlægger positivt årsregnskab for 2023 og iværksætter spændende nye projekter

Jammerbugt Kommune har afsluttet 2023 med et imponerende regnskab, som viser et driftsoverskud på 71,2 millioner kroner. Dette resultat er hele 32,8 millioner kroner bedre end det justerede budget. Med et kassetræk på kun 13 millioner kroner og en gennemsnitlig likviditet på 86,3 millioner kroner ved årets udgang, står kommunen økonomisk stærkt.

Området for serviceudgifter og anlægsudgifter viser også positive tendenser. Serviceudgifterne landede på 1.940,4 millioner kroner, hvilket er 13 millioner kroner under budgetrammen. Samtidig blev der på anlægsfronten opnået et mindreforbrug på 30,5 millioner kroner med samlede anlægsudgifter på 71,6 millioner kroner.

I Nørhalne er der spændende nyheder for kommende boligejere, da prisen for 21 nye parcelhusgrunde er fastsat til 600 kroner per kvadratmeter i det nye boligområde langs Sulstedvej. Disse grunde, som er en del af en større udstykning på 39 byggegrunde, forventes at blive byggeklar i oktober 2024. Den attraktive placering nær skole, pasning, fritidstilbud, dagligvarebutik og ikke mindst gode transportforbindelser til både Aalborg og Brønderslev, gør området ideelt for familier.

Kommunen har desuden godkendt en anlægsramme på 1,437 millioner kroner til renoverings- og opgraderingsprojekter for lokale haller i 2024. Dette inkluderer en række forbedringer, såsom nye loftsventilatorer, lakering af gulve, energioptimeringer, og udskiftning af belysning til LED, som vil komme det lokale fællesskab til gode.

Yderligere fokus på infrastruktur ses i planerne om omdannelse af området langs Kattedamsvej i Aabybro til boligområde, samt anlæggelsen af en ny cykelsti langs Kvorupvej i Pandrup. Disse tiltag, som vil forbedre livskvaliteten og sikkerheden for Jammerbugt Kommunes indbyggere, understreger kommunens engagement i at fremme bæredygtig udvikling og mobilitet.

Jammerbugt Kommunes positive regnskabsresultater og investeringer i både infrastruktur og boligudvikling tegner et billede af en kommune i vækst og med fokus på at forbedre livskvaliteten for dets indbyggere.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/nyt-fra-kommunalbestyrelsen-april-2024/

Kilde: Jammerbugt Kommune