Jammerbugt Kommune introducerer solsikkesnor til at støtte borgere med usynlige handicap

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Solsikkesnoren introduceres i Jammerbugt Kommune for at støtte personer med usynlige handicap

For at skabe øget opmærksomhed og forståelse omkring usynlige handicap har Borgerservice i Jammerbugt Kommune nu taget et vigtigt initiativ. Det tilbydes nemlig alle borgere, der har et usynligt handicap, en såkaldt solsikkesnor. Dette tiltag er en del af den bredere indsats for at inkludere og støtte personer med handicap i det daglige liv.

Det særlige ved solsikkesnoren er, at den bæres synligt af personer med usynlige handicap såsom psykisk sygdom, demens, hørehandicap, autisme, eller ADHD. Snoren sender et klart signal til omgivelserne om at vise hensyn og give bæreren ekstra tid og assistance, når det behøves. På denne måde bidrager snoren til en større forståelse og tolerance i samfundet.

Det bemærkelsesværdige ved dette initiativ er, at der ikke stilles spørgsmål ved baggrunden for behovet for en solsikkesnor. Dette træk anerkender og respekterer personers ret til privatliv og ønsket om ikke at skulle forklare eller retfærdiggøre deres individuelle situationer.

Jammerbugt Kommune har ydermere sikret sig et Solsikkemedlemsskab. Dette medlemskab sigter mod at udbrede kendskabet til solsikkesnoren samt betydningen af denne. Det understreger vigtigheden af at tage særlige hensyn til personer, der bærer snoren, for at fremme en inkluderende samfundsindstilling.

Solsikkesnoren kan let afhentes i Borgerservice i både Aabybro og Fjerritslev - helt uden behov for tidsbestilling. Dette gør det tilgængeligt for alle, der føler behovet for denne støtte i deres daglige gøremål.

Dette initiativ fra Jammerbugt Kommune er et skridt i retning af at skabe et mere inkluderende samfund, hvor mennesker med usynlige handicap føler sig set, anerkendt og støttet i deres hverdag. Dermed bidrager kommunen væsentligt til øget oplysning og tolerance omkring usynlige handicaps betydning og udfordringer.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/hent-solsikkesnoren-i-borgerservice/

Kilde: Jammerbugt Kommune