Jammerbugt Kommune etablerer egen hjernetræning for demensramte efter ændringer i Aalborgs tilbud

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

I 25 år har Anne Marie Behnk fungeret som demenskoordinator i Jammerbugt Kommune. For blot et år siden var kommunen dog nødsaget til at henvise sine borgere til undervisningstilbud i Aalborg Demensskole. Men i 2023 ændrede Aalborg Kommune deres politik og reserverede skolen udelukkende for egne borgere, hvilket efterlod Jammerbugt med et behov for en ny løsning.

Med hjælp af puljemidler fra det nationale projekt Aktiv med Demens, blev det muligt for Jammerbugt Kommune at oprette deres eget undervisningstilbud for demensramte borgere. En vigtig brik i dette nye initiativ blev Maiken Tranum Thellufsen, der med sin baggrund som folkeskolelærer og ønske om at undervise demensramte, har bidraget væsentligt. I september 2023 blev de første otte deltagere introduceret til ”Hjernetræning” på Ulveskovskolen i Birkelse.

Undervisningen inkluderer metoder som Kognitiv Stimulationsterapi (CST) og inspiration fra Aalborg Demensskole. Strukturen for en typisk undervisningsgang omfatter en velkomst, diskussion af aktuelle artikler og træning af kognitive færdigheder. Træningen omfatter hukommelse, sprog og orientering, med opgaver som at huske ting eller foretage dagligdags indkøb.

Evalueringerne fra deltagerne har været positive, især hvad angår det skabte fællesskab og den sociale interaktion. Tilbuddet har tydeligvis gjort hjernetræning mere tilgængelig for yngre borgere med demens i Jammerbugt Kommune. Det har støttet og vedligeholdt deres funktionsniveau, samtidig med at det har givet dem ideer til aktiviteter og øget deres selvtillid. Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune har fremhævet initiativet som et værdifuldt tilbud.

”Hjernetræning” er målrettet borgere med intakt syn og hørelse, og som selv kan møde op til undervisningsstedet. Demenskoordinatorer fra Jammerbugt Kommune står for visiteringen. Undervisningen foregår én gang om ugen i to timer med et maksimalt deltagerantal på otte, og forløbene varer et halvt år, hvorefter man kan søge om optagelse igen. Pårørende inviteres med til den første og sidste undervisningsgang. Udover hjernetræningstilbuddet tilbyder Jammerbugt Kommune også samtalegrupper for pårørende, fysisk træning og meget mere.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/nyt-tilbud-hjernetraening/

Kilde: Jammerbugt Kommune